Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Sözlü Mülakat İlanı
16.05.2022

T.C.

ADANA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L A N

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Adana merkez ve mülhakat Karataş Adliyesine Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Adana Adliyesi için Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni, Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı ve Sözleşmeli Hizmetli,

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca Adana Adliyesi ve Ceyhan Adliyesi için Sözleşmeli İcra Kâtipliği,

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği sınav izinlerinin komisyonumuz emrine verildiği, 14.05.2022 Cumartesi günü Adana Adliyesi’nde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli İcra Katipliği ve Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınavı sonuçları belirlenmiş olup,

Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli İcra Katipliği ve Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavında başarılı olan adaylar ile Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni, Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı ve Sözleşmeli Hizmetli unvanına başvurunda bulunan ve şartları taşıyan adaylardan Bakanlıkça verilen kadronun 3 katı belirlenmiş olup, sıralamaya giren adayların isimlerinin karşısında yazan tarih ve saatte YENİ ADANA ADLİYESİ YÜREĞİR/ADANA’DA BULUNAN 5. KAT H BLOK ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU’nda sözlü sınava alınacak olup, sınav saatinden en az yarım saat önce Adalet Komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Sözlü sınava katılacak adayların kimlik belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekmekte olup, sözlü sınav saatinden sonra gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 

İlanen tebliğ olunur. 16.05.2021

 

 

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ 3 KATI ADAY SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN

EN YÜKSEK YAZAN 216 KELİME

EN DÜŞÜK YAZAN 127 KELİME

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ 3 KATI ADAY SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN

 

EN YÜKSEK YAZAN 185 KELİME

EN DÜŞÜK YAZAN 134 KELİME

 

 

SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ 3 KATI ADAY SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN

 

EN YÜKSEK YAZAN 203 KELİME

EN DÜŞÜK YAZAN 140 KELİME OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

 

ZABIT KATİPLİĞİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İCRA KATİPLİĞİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜBAŞİR SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK TEKNİSYENİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞARET DİLİ TERCÜMANI SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HİZMETLİ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Adres

Kazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana

Telefon

Santral: 0 322 355 05 00

Faks Numarası: 0 322 355 05 25

E-Posta

adanacbsisaretadalet.gov.tr