Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Lojman İlanı
  26.06.2024

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  ADANA KONUT TAHSİS KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  L O J M A N İ L A N I

   

   

          Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 13.06.2024 tarih 820 sayılı Adli Yargı ve 821 sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile ilimize ataması yapılan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları bulunmaktadır.

  İlimiz Cemalpaşa Mahallesinde ve Yüreğir Kazım Karabekir Mahallesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları için tahsis edilmiş iki (2) ayrı lojman bulunmaktadır.

  Seyhan Cemalpaşa Mahallesi semtinde bulunan Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Lojmanında boş dairenin bulunmadığı, bu lojmanda ikamet eden 1 Cumhuriyet Savcımızın kararname ile başka ile atandığı, bu nedenle 1 adet boşalacak dairenin bulunduğu,

  Yüreğir Kazım Karabekir Mahallesi semtinde bulunan Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Lojmanında boş dairenin bulunmadığı, lojmanda ikamet eden bir kısım Hâkim ve Cumhuriyet Savcımızın kararname ile başka ile atandığı, bu nedenle 28 adet boşalacak olan dairenin tahsis edileceği,

         Bu itibarla;

  1- Kendisine konut tahsis edilmesini isteyenlerin başvurularını UYAP üzerinden (Kişisel İşlemler > Talepler > Lojman Başvurusu > Yeni Başvuru)  Adana ilini seçerek gerçekleştirmeleri,

  UYAP yetkisi bulunmayanların; görev yaptıkları adliyeye bağlı olan Bilgi İşlem Müdürlüklerinden UYAP yetkisi talebinde bulunarak başvurularını UYAP üzerinden gerçekleştirmeleri, ayrıca fiziki başvuruların kabul edilmeyeceği,

  UYAP lojman başvurusu gerçekleştirirken son aşamada "Onayla" butonuna basılmadığı takdirde başvuruların Başkanlığımıza ulaşmadığından bu hususa dikkat edilmesi gerektiği, bu durumda olan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Başvurular; 26.06.2024 Çarşamba günü başlayacak olup; 02.07.2024 Salı günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  2- Lojman talep edenlerin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, varsa kendisinin, eşinin ve kanunen bakmakla mükellef olup konutta birlikte oturacağı diğer aile fertlerinin gelirlerine ilişkin bordro vb. belgeleri UYAP sistemi üzerinde başvuru sırasında talep formuna eklemeleri gerekmektedir. Eşi veya aile fertlerinden birinin geliri olup başvuru formuna ilgili gelir belgesini eklemeyenlerin lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  3- Konut tahsis talebinde bulunanların durumunda (medeni durumu, çocuk durumu ve mal bildirimi vb...) bir değişiklik olduğu takdirde, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile Komisyon Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgililerin puan ve sıraları yeniden değerlendirilerek lojman sıra cetveli güncellenecektir.

  4- Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan eklenecektir.

  5- Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan eklenecektir.

  6- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12.maddesi uyarınca eşlerden birine lojman tahsis edilebildiğinden, eşlerden sadece birinin lojman talebinde bulunabileceği,

  7- Lojman başvurularında, 9. ve 10. maddelerde belirlenen durumları bulunanların, rapor/belge ibraz ederek, Komisyon Başkanlığına bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

  Talepler toplandıktan sonra en kısa süre içerisinde tahsis işlemleri yerine getirilecektir.

  Keyfiyetin ilgililere tebliğ edilmesini rica ederim. 26.06.2024

   

                                                                                                                                             Mehmet Ali ÇOLAK - 40016

                                                                                                                                           Adana Adalet Komisyonu Başkanı

                                                                                                                                             Adana Konut Tahsis Komisyonu Başkanı

  Adres

  Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:29 Yüreğir/ADANA

  Telefon

  Santral: 0 322 355 05 00

  Faks Numarası: 0 322 355 05 25

  E-Posta

  adanacbsisaretadalet.gov.tr