Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi İstihdamı Nihai Başarı Sonuçları
16.07.2021

 

 

T.C.

ADANA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak

Adana Adliyesi için 30

Adana Bölge Adliyesi Mahkemesi için 10

Adana Bölge İdare Mahkemesi için 5

Adana İdare Mahkemesi için 5

Kozan Adliyesi için 1 kişi olmak üzere toplamda 51

 

temizlik görevlisi alınacağı 04.03.2021 tarihinde duyurulmuş, başvurular 04.03.2021 – 08.03.2021 tarihleri arasında alınmış, evrak teslimi yaparak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 08.04.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 

Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların 30.07.2021 tarihine kadar Başkanlığımıza teslim etmesi gereken belgeler:

 

1- Diploma onaylı örneği veya e-devlet  üzerinden alınan barkodlu mezuniyet belgesi

2- Sağlık Beyanı (EK-1)

3- Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, muafiyete ilişkin belge veya tecil belgesi)

4- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (2 adet) (Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır) (EK-2)

5- Tercih Formu (EK-3)

6- 3 adet biyometrik fotoğraf,

 

 

 

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar istenilen evrakı Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen tebliğ olunur. 16.07.2021

 

 

TC
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana

Telefon

Santral: 0 322 355 05 00

Faks Numarası: 0 322 355 05 25

E-Posta

adanacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu