Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 YILI KESİNLEŞMİŞ TERCÜMAN LİSTESİ
  17.01.2024

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi

  Adana Adalet Komisyonu Başkanlığı

   

  2024 YILI KESİNLEŞMİŞ TERCÜMAN LİSTESİ

   

  04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan ''Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik '' gereğince Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2024 Yılı Tercüman Listesine başvuru süresinde (16 Ekim – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında) müracaat edip; 04.12.2023 tarihinde yapılan Yemin Törenine ve 11.12.2023 tarihinde yapılan Mazeret Yemin Törenine katılan ve 2024 Yılı Kesinleşmiş Tercüman Listesinde girmeye hak kazananlara ait liste ekte yayımlanmıştır.

  Bu hususta bilgi edinilmesi ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 26.12.2023

   

  EKLER:

  1-) 2024 Yılı Kesinleşmiş Tercüman Listesi

  Adres

  Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:29 Yüreğir/ADANA

  Telefon

  Santral: 0 322 355 05 00

  Faks Numarası: 0 322 355 05 25

  E-Posta

  adanacbsisaretadalet.gov.tr